In de kunst van Guan Xiao staat het thema van het individu centraal, in het bijzonder de uitdaging van hoe men zich moet verhouden en omgaan met de logica van de tijd, de snelheid en de toestroom van technologie, het veranderende begrip van materialiteit, en het gewicht van de geschiedenis. De complexe en levendige esthetiek van haar werken in verschillende media, waaronder beeldhouwwerk en video, kan worden beschouwd als een reflectie op deze omstandigheden, waarbij de onmiddellijke kennis van de wereld een veelheid aan inspiraties en invloeden kan bieden. Het zeer experimentele werk van Xiao, dat de eigen drempelruimte van de kunstenaar als zijnde lokaal geworteld en mondiaal verbonden zoekt weer te geven, fungeert als een abstractie, gevormd door de synthese van een groot aantal referenties die zowel de tijd als verschillende geografische gebieden doorkruisen.

 

COGNITIVE SHAPE

2013

Het videowerk Cognitive Shape is een meditatie op de kennisproductie binnen het gegeven van de zich snel ontwikkelende wetenschap en technologie, en de overvloed aan informatie. Xiao heeft talrijke korte gevonden videoclips, die alle op een of andere manier refereren naar haar brede waaier aan interesses, waaronder clips van YouTube, televisie en dvd's, alsook meer verhalende video-sequenties die de kunstenaar zelf heeft geproduceerd, samengebracht. Ze is zelf ook aanwezig in de video, als zichzelf, en beschrijft, in enigszins abstracte termen, hoe ze haar eigen kijk op de wereld heeft ontwikkeld door middel van het filteren van de onophoudelijke stroom van beelden en informatie, waarna ze dit proces vertaalt in kunstwerken. De beelden worden begeleid door een door de kunstenaar geproduceerde ambient soundtrack; het werk toont een kalme mature houding ten opzichte van de snel veranderende omstandigheden van leven en werk.

 

THE DOCUMENTARY: GEOCENTRIC PUNCTURE

2012

Door het samenvoegen van meerdere visuele talen in een grafisch levendig geheel, weerspiegelt de drieluiksculptuur The Documentary: Geocentric Puncture brede veranderingen in de manier waarop onze perceptie van fysieke materialen en hun ‘materialiteit’ plaatsvindt, en die nu verworden is tot iets dat eerder gesimuleerd wordt. Het werk combineert sets met artefacten of totems, geplaatst voor grote vrijstaande schermen, elk bedekt met een soort slangenhuidachtige camouflage. Het opzettelijk gebruik van overdreven levendige camouflage komt regelmatig voor in de werken van Xiao, en zet aan tot een meer aandachtige lezing van het oppervlak. Deze artefacten, waarvan sommige fictief beroemde historische voorwerpen vertegenwoordigen – zoals een Moai standbeeld van Paaseiland of een oude Egyptische Ouroboros die in zijn eigen staart bijt – zijn langs camerastatieven geplaatst, die in de eerste plaats refereren naar de manier waarop we onze kennis via secundaire bronnen opdoen, alsook de grenzeloze eigenzinnige ‘musea’ die we zelf kunnen construeren met de verscheidenheid aan middelen die ons ter beschikking staan. (NH)

Guan xiao   cognitive shape 1

Guan Xiao, THE DOCUMENTARY: GEOCENTRIC PUNCTURE, 2012, photo: Guan Xiao

Guan xiao   cognitive shape 6

Guan Xiao, THE DOCUMENTARY: GEOCENTRIC PUNCTURE, 2012, photo: Guan Xiao

Guan xiao   geocentric puncture

Guan Xiao, COGNITIVE SHAPE, 2013, photo: Guan Xiao

 

Meer weten over de kunstenaar en haar werk? Klik hier.