Imran Qureshi werd als schilder opgeleid in de traditionele stijlen en technieken van het figuratieve miniatuurschilderen van het Indiase subcontinent. Deze stijl is nog steeds de dominante tendens binnen de hedendaagse kunst in Lahore, waar Qureshi miniatuurschilderkunst aan het National College of Arts doceert. In de afgelopen jaren heeft zijn praktijk, die een duidelijke sociaal-politieke geladenheid vertoont, zich gericht op de formele uitbreiding van deze strikte en strenge schilderstijl met elementen van abstractie, conceptualisme en site-specificiteit. Zijn recente installaties werden in-situ gerealiseerd, binnen de specifieke architectuur van een bepaalde plaats, vaak in het publieke domein. Deze installaties hebben een heel eigen perceptuele drempel – van dichtbij hebben ze de ‘look’ en schoonheid van de traditionele miniatuur, terwijl ze vanop een afstand eerder lijken op wat de nasleep van een bloedbad zou kunnen zijn. Hoewel deze werken strikt genomen niet langer figuratief zijn, wordt in de meeste van hen het menselijk lichaam op een andere manier gesuggereerd door het symbolisch gebruik van de kleur rood.

 

I WANT YOU TO STAY WITH ME

2013

De tentoonstelling in het M HKA omvat twee installaties van Qureshi die zijn gebaseerd op zijn recente techniek die de miniatuuresthetiek naar een ruimtelijke praktijk vertaalt. I Want You to Stay With Me is een in-situ gerealiseerde schilderij-installatie. Qureshi produceerde een reeks schilderijen met gespatte rode verf op de vloer, waarna hij fijnere details in het beeld ging verwerken. De schilderijen werden vervolgens op de muur geplaatst, waarbij sporen van het maakproces van het schilderij op de vloer eronder zichtbaar bleven. Door de combinatie van toeval en controle, wordt het werk zowel representationeel als niet-representationeel, een evenwicht van schoonheid en afstoting, dat metaforisch optimisme zoekt te vinden in de gevolgen van de catastrofe.

 

AND THEY STILL SEEK THE TRACES OF BLOOD…

2013

And They Still Seek the Traces of Blood… is een omgeving gevuld met 20.000 grote vellen papier. Elk vel, op beide zijden bedrukt met beelden van Qureshi’s eerdere vloerschilderingen, wordt verfrommeld, en gebruikt om – samen met duizenden andere – een ruimte te vullen die door toeschouwers bezocht kan worden. De beschaving en haar vermogen tot vernietiging en onderdrukking op basis van mogelijke verschillen tussen mensen vormt een centraal thema in Qureshi’s werk. Samen kunnen de vellen gezien worden als voorstellingen van de talrijke gevallen van conflict en geweld die op ieder moment plaatsvinden, en de handeling van het verfrommelen suggereert onwetendheid, het feit dat dergelijke gebeurtenissen voor het grootste deel niet gekend zijn. (NH)

Imran qureshi   and they still seek the traces of blood 1

Imran Qureshi, AND THEY STILL SEEK THE TRACES OF BLOOD…, 2013 (installation view), photo: Imran Qureshi and Salsali Private Museum, Dubai

Imran qureshi   i want you to stay with me 2

Imran Qureshi, I WANT YOU TO STAY WITH ME, 2013 (installation view), photo: Imran Qureshi and Corvi-Mora, London

 

Meer weten over de kunstenaar en zijn werk? Klik hier.