De kunst van Juha Pekka Matias Laakkonen streeft naar een minimale mate van zichtbaarheid, een toestand waarin een spirituele beloning zou kunnen worden verwacht. Sommige van zijn werken zijn tergend nauwgezette oefeningen die plaatsvinden zonder dat er ook maar iemand anders aanwezig is, en daarom alleen gevalideerd kunnen worden door de auteur zelf. Hij kan kiezen ze met ons te delen, of er helemaal niets over te zeggen of te schrijven. Andere werken genereren objecten die balanceren tussen twee vormen van zijn. Het zijn zorgvuldig ontworpen artefacten, maar ook indexicale sporen van actie, die hen zelfs kunnen uithollen.

 

WALKING FROM YAKUTSK TO HELSINKI IN 5.3 MILLION STEPS

2009

Voor dit werk bracht Laakkonen 176 dagen door met wandelen in en rond de stad Jakoetsk in Oost-Siberië. Het aantal dagen komt overeen met het aantal verzen in Genesis van de schepping tot de zondvloed. Het aantal stappen in de titel zou hem helemaal terug naar Helsinki gebracht hebben, maar verwijst ook naar de omvang van de bevolking van Finland. Gedurende de hele performance, bij temperaturen variërend van –50 ° tot +40 °, droeg Laakkonen hetzelfde paar rendiervellaarzen die hij voor zijn vlucht had genaaid.

 

TSIMTSUM

2014 (detail)

Dit is een andere ‘reiswerk’ waarvan alle samenstellende delen (de handgemaakte lederen tas, het houten handvat, de vilten en papieren wikkels) zorgvuldig zijn weergegeven, met uitzondering van de objecten die hun sporen op hen hebben achtergelaten toen de kunstenaar op de overvolle koffer is gaan zitten tijdens de reis naar de tentoonstelling. De titel verwijst naar het kabbalistische idee van reductie of aanwezigheid-in-afwezigheid.

 

ESTRAPADE

2014

Laakkonens nieuwste werk is een work in progress, dat ook is ontstaan vanuit een reis: een die de twee inheemse taalgemeenschappen van zijn land met elkaar heeft verbonden. Laakkonen velde eerst een boom en kocht wol van een boerderij in het bijna uitsluitend Zweedssprekende Korsnäs bij de Botnische Zee. Daarna herhaalde hij het proces in het bijna uitsluitend Finssprekende Ilomantsi vlakbij de grens met het Russische Karelië. Het hout wordt gebruikt om een traditioneel staand weefgetouw te maken, de wol met de hand gesponnen om als inslag van een toekomstige weefsel gebruikt te worden. Laakkonen zal de afstand tussen de twee nederzettingen afwandelen (waar Finland het breedst is) om kleinere hoeveelheden wol, die als kettingdraden gebruikt zullen worden, van verschillende boerderijen te verzamelen, en kleine objecten te vinden om de draden mee te verzwaren. Van de op die manier geproduceerde stof gaat hij vervolgens een kledingstuk maken dat hij zal dragen wanneer hij voor een derde keer de reis aflegt om de geleende objecten terug te brengen. Zoals deze schematische beschrijving van het geplande proces aangeeft, is het werk gebaseerd op de interactie tussen Laakkonen en de mensen die wonen en werken langs zijn route, en uiteindelijk op hun kennis van hun eigen land. (AK)

Juha laakkonen tsimtsum 2013

Juha Pekka Matias Laakkonen, TSIMTSUM, 2014 (detail), ​photo: Juha Pekka Matias Laakkonen

Juha laakkonen yakutsk to helsinki 2009

Juha Pekka Matias Laakkonen, WALKING FROM YAKUTSK TO HELSINKI IN 5.3 MILLION STEPS, 2009, photo: Terje Östling