De artistieke praktijk van Liesbeth Doms richt zich op de invraagstelling van de manier waarop het kunstsysteem de biografie van kunstenaars in relatie tot hun kunstwerken construeert en accentueert. Onderwerpen als persoonlijkheid, biografie en artistieke genealogie beschouwt Doms als zinloze lasten die ze op speelse en humoristische wijze omzet in conceptueel bruikbare elementen. De biografieën lijken zich vooral te richten op ‘jonge’ en ‘niet-westerse’ kunstenaars, vanuit een verlangen om ze als individu, zowel sociaal-cultureel als binnen een kunsthistorische lijn, te situeren. Doms construeert verschillende middelen en situaties die de presentatie van tijdelijke biografieën mogelijk maken: geschiedenissen waarachter men zich kan verbergen die tegelijkertijd geloofwaardige en zelfs verleidelijke alternatieven bieden, maar ook grenzen aan het absurde.

 

ARTIST’S AURA

2013

Zoals de titel laat vermoeden, is deze installatie het resultaat van een samenwerking tussen Doms en de professionele auralezer Bart Vanwynsberghe, waarbij de lezing van de aura van de kunstenaar in een beeld van gekleurd licht wordt vertaald. Op verschillende momenten veranderen de kleuren, op basis van nieuwe metingen van de aura van de kunstenaar op een bepaald ogenblik. Het licht vult de ruimte die toch leeg blijft, en op die manier het ontoereikende anekdotische karakter van biografieën suggereert, en vraagtekens plaatst bij de behoefte en valse noodzaak om verbindingen tussen de biografie en de inhoud van het werk van een kunstenaar te zoeken.

 

CAMOUFLAGED AS A CONCEPTUAL WORK OF ART

2014

Doms heeft een product geproduceerd dat letterlijk elk bestaand kunstwerk de feel van conceptuele kunst kan geven. Na het beschouwen van de geschiedenis en de manier waarop kunst wordt onderwezen, alsook de last die kunstenaars – van wie verwacht wordt dat ze zich inschrijven in de lijn van de moderne en conceptuele kunst – dienen te dragen, heeft Doms beelden van belangrijke historische conceptuele kunstwerken uit gerenommeerde boeken over het onderwerp gebruikt en zich hun kleuren toegeëigend om een stof met een camouflagepatroon te produceren. De stof kan gebruikt worden om een kunstwerk af te dekken en het een meer publiek aanvaardbaar gezicht te geven, terwijl het de kunstenaar vrij laat om naar eigen believen eender welk soort kunstwerk te maken, vrij van de contraintes van verwachting en geschiedenis. (NH)

Liesbeth doms   artist's aura

Liesbeth Doms, ARTIST’S AURA, 2013 (Installation view at HISK, Ghent), photo: Liesbeth Doms

Liesbeth doms   camouflaged as a conceptual work of art   detail

Liesbeth Doms, CAMOUFLAGED AS A CONCEPTUAL WORK OF ART, 2014 (detail), photo: Liesbeth Doms