Het samenwerkende duo Pennacchio Argentato maakt kunst op basis van hun beschouwingen over de rol van technologie en massamedia in de huidige samenleving, en de invloed die ze hebben op de herdefiniëring van ons gevoel van identiteit, gemeenschap en moraal. Hun werken, die identiteit op zowel collectieve als subjectieve niveaus onderzoeken, trachten de middelen die het collectieve geweten van het publiek weten te gebruiken door middel van communicatiemedia weer te geven. Door de creatie van omgevingen die plastisch levendige sculpturen en videowerken omvatten, richten zij zich zowel op het menselijk subject als op de constructie van ons virtuele zelf door middel van hedendaagse communicatietechnologieën, waarbij de daaruit ontstane biografieën zowel tijdelijk, wisselend, ongelijksoortig als veelzijdig kunnen zijn. Pennacchio Argentato analyseren zowel het medium, de boodschap als hun invloed, en nemen daarbij een positie in die zich niet voor of tegen een dergelijke technologische vooruitgang uitspreekt, maar kritisch bewust blijft.                                            

 

YOU WILL NEVER BE SAFE

2013

 

LEG #1, ARM #1 and FEET #1

2013

 

EYE VS. EYE

2014

 

22 TI 1, 22 TI 2, 22 TI 3, 22 TI 11, 22 TI 22, 22 TI 222

2014

Twee installaties die clusters sculpturen en video combineren met het lichaam als thema werden door Pennacchio Argentato voor de tentoonstelling in het M HKA opgesteld. Beide omvatten sculpturen van gefragmenteerde lichamen in koolstofvezel, Kevlar of titanium, materialen die in een militaire toepassing gebruikt worden voor beschermende gevechtsuitrusting, maar hier over de vloer zijn verstrooid als een huid die werd afgeworpen. Als een soort verloren protheses verwijzen ze naar ons post-biologische zelf, of verbeelden ze logische uitbreidingen of verbeteringen van het lichaam. Een animatie van een oogbol, Eye vs. Eye zweeft in de ruimte, en observeert ons bij het observeren. De tekst “YOU WILL NEVER BE SAFE” fungeert als een scherm voor een hypnotisch, geanimeerd soort screensaverbeeld. De woorden parafraseren een verklaring die bestemd was voor, en verspreid werd door, de media, uitgesproken door een van de twee mannen die een soldaat in de straten van Londen op mei 2013 vermoordden en onthoofdden, op de plaats van het incident. Pennacchio Argentato onderzoekt hierbij de belangrijkste intermediair tussen gebeurtenissen en maatschappij, en de manier waarop de media haar onverzadigbare honger voor het consumeren en reproduceren van crisissituaties stilt. (NH)

Artists' Website

Pennacchio argentato   time to rise exhibition view

Pennacchio Argentato YOU WILL NEVER BE SAFE, 2013 Video projection on text-shaped screen, 115 x 69 cm, Courtesy of T293, Naples/Rome, photo: Max Reitmeier

Pennacchio argentato   you will never be safe  2013

Pennacchio Argentato, installation view of exhibition Time to Rise, 2014. Including EYE VS. EYE, 2014, and TI SERIES, 2014, photo: Peter White