Wu Tsang is een opmerkelijke maar veelzijdige performancekunstenaar en filmmaker die werkt met de relatie tussen stem, karakter en subjectiviteit. Hij heeft een bijzondere techniek ontwikkeld die hij full body quotation heet, en die evolueerde vanuit zijn opleiding in belcanto opera. Het stelt hem in staat een tekst, terwijl hij hem ontvangt door een onzichtbaar oortje, in real-time te hercreëren en opnieuw te belichamen, maar met een stem en bewegingen die de nabootsing zo ver mogelijk drijven om elke notie van authenticiteit of auteurschap weg te nemen.

Het werk van Wu Tsang omvat veel van dergelijke handelingen die taalkundig kunnen worden gedefinieerd met behulp van het voorvoegsel trans- (‘overheen’): transpositie, vertaling (translation) en transgressie. Zijn eigen ervaring als transgender onderstreept deze ‘overheen-heid’, maar tegelijkertijd toont het ook iets anders: de noodzaak om de rollen die taal en leesbaarheid spelen voor wie erkend is als mens uit te dagen. Wu Tsang’s kunst – niet in het minst zijn welbekende langspeelfilm WILDNESS (2012), die zich afspeelt in Silver Platter, een bar bezocht door de Latijnse LGBTQ (Lesbisch, Homosexueel, Bisexueel, Transgender, Queer) gemeenschap in Los Angeles – kan gezien worden als een re-tooling van identiteitspolitiek voor deze tijd, als iets dat we niet mogen negeren totdat het veilig is om dat te doen.

  

SHAPE OF A RIGHT STATEMENT

2008

Het hier getoonde werk, was in feite opgenomen in de Silver Platter. Het formuleert een van de ideeën achter full body quotation: dat nieuw inzicht kan worden gecommuniceerd door de de-subjectivering en re-contextualisering van bestaande uitspraken. In 2007 postte Amanda Baggs, een activist voor de erkenning van de rechten van autistische mensen, een manifest op YouTube. In My Own Language is, tot nu toe, al meer dan 1,25 miljoen keer bekeken. Wu Tsang her-performt het tweede deel van deze video, waarin een Speech Generation Device in het Engels leest wat Baggs in haar eigen taal heeft gezegd. In zijn versie spreekt het onderwerp niet voor zichzelf, maar als het ware door zichzelf. De performer wordt een louter hulpmiddel, maar er blijven tranen in zijn ogen komen. Het bericht spreekt voor zich, maar tegelijkertijd spreekt het voor anderen. (AK)

Artist Website

The shape of a right statement

Wu Tsang, SHAPE OF A RIGHT STATEMENT, 2008 (video still), photo: Wu Tsang and Clifton Benevento, New York